ชีวิตความเป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกา บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

ชีวิตความเป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกา บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย Continue reading ชีวิตความเป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกา บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

Find Out More About Benjawan, the Interpreter and the Famous Language Guru

California State is known to have more Thai people living here than anywhere outside of Thailand. Los Angeles has the highest concentration of Thai people and San Francisco comes next. I live in the San Francisco Bay Area so I get to interact with Thai people on a daily basis both in my career and social life. Continue reading Find Out More About Benjawan, the Interpreter and the Famous Language Guru

Thais Abroad: From Phimai, Nakhon Ratchasima to Barrow, Alaska, USA

In Alaska, it’s very cold, especially the city where I live. In winter, the weather is below freezing all the time. I have to adapt myself to the weather, but it’s not a difficult subject. I put lots of clothes on to keep the cold out when going outside. Continue reading Thais Abroad: From Phimai, Nakhon Ratchasima to Barrow, Alaska, USA

Thais Abroad: From Minburi, Thailand to New Jersey, USA

My Thai lady guest today was born and raised in Minburi, Bangkok, Thailand but moved to the United States of America 10 years ago. She has since lived in Texas, California, Delaware and currently New Jersey. This is her story. Continue reading Thais Abroad: From Minburi, Thailand to New Jersey, USA

Thais Abroad: From Mahasarakham, Thailand to New York, USA

Today’s Thai lady guest was born in Kosumphisai, Mahasarakham province in the northeast of Thailand. Having grown up in Mahasarakham province she then set out to explore the world through travel, learning and plenty of life experiences. In this interview she gives us a run down on life in New York. Continue reading Thais Abroad: From Mahasarakham, Thailand to New York, USA