Ep.3: อยากมีคู่ชีวิตและไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบ Holiday girlfriend

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่าง สูง ต่ำ ดำ เตี้ย ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร ไม่ว่าชีวิตในอดีตเป็นอย่างไร คุณสามารถมีคู่ต่างชาติได้ทั้งนั้น Continue reading Ep.3: อยากมีคู่ชีวิตและไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบ Holiday girlfriend