Ep2: จดทะเบียนสมรสที่ไทย เมื่อถึงจีนต้องทำอย่างไร

สุดท้ายก่อนจะตัดสินใจเป็นสะใภ้ชาวจีน ควรศึกษากฏหมายและวัฒนธรรมครอบครัว ของฝ่ายชายด้วยเพื่อความมั่นคงของครอบครัว รักลูกชายเค้าก็ต้องรักบิดา-มารดา และทุกคนในครอบครัวเค้าด้วยเช่นกัน Continue reading Ep2: จดทะเบียนสมรสที่ไทย เมื่อถึงจีนต้องทำอย่างไร