Ep2: จดทะเบียนสมรสที่ไทย เมื่อถึงจีนต้องทำอย่างไร

สุดท้ายก่อนจะตัดสินใจเป็นสะใภ้ชาวจีน ควรศึกษากฏหมายและวัฒนธรรมครอบครัว ของฝ่ายชายด้วยเพื่อความมั่นคงของครอบครัว รักลูกชายเค้าก็ต้องรักบิดา-มารดา และทุกคนในครอบครัวเค้าด้วยเช่นกัน Continue reading Ep2: จดทะเบียนสมรสที่ไทย เมื่อถึงจีนต้องทำอย่างไร

EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

มีคำถามมาทางอีเมลล์มากมาย สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับ “หนุ่มชาวจีน” เนื้อหาในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนสมรส จนถึงขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามสามี ไปประเทศจีน Continue reading EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน