20 Culture Shock ที่คนไทยพบเจอเมื่อย้ายไปประเทศอิตาลี

ตั้งแต่ที่คุณ​ย้ายจากประเทศไทยมาอยู่ที่ประเทศอิตาลีครั้งแรกมีวัฒนธรรมหรือการปฏิบัติอย่างใดของชาวอิตาลีบ้างครับที่คุณ​รู้สึกประหลาดใจ (cultural shock) Continue reading 20 Culture Shock ที่คนไทยพบเจอเมื่อย้ายไปประเทศอิตาลี

การใช้ชีวิตในเวโรนา อิตาลี

ค่าครองชีพอิตาลีทุกวันนี้เหมือนจะถูกกว่าไทยอีกนะ​ ยกเว้นค่าน้ำไฟค่าแก๊ส​ และภาษี อาหารการกินที่นี้คุณภาพดีและราคา​ พอๆๆกับไทยเลยค่ะบางอย่างถูกว่าอีกค่ะ เหม่ะสมกับราคาคือ​ หมูเนื้อ​ ไก่ผัก​ ผลไม้ค่ะราคา​ น่าพอใจค่ะ Continue reading การใช้ชีวิตในเวโรนา อิตาลี