ข่าวสารฟรี: ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน

ข่าวสารฟรีชีวิตหญิงไทยในต่างแดน – ข่าวสารต่างๆจะส่งมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุด และข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้ Continue reading ข่าวสารฟรี: ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน

ฟินแลนด์ ดินแดนที่ไม่เคยฟิน:จากนครศรีธรรมราชสู่เฮลซิงกิ

สิ่งที่จะต้องระวังก่อนการตัดสินใจย้ายถิ่นตามใครมานะคะ ข้อแรก การหลอกลวง ทั้งการทำงานและการมีคู่ Continue reading ฟินแลนด์ ดินแดนที่ไม่เคยฟิน:จากนครศรีธรรมราชสู่เฮลซิงกิ