ชีวิตและประสบการณ์เปิดร้านนวดไทยในสวิสเซอร์แลนด์

คิดว่ายากที่จะปรับตัว อันดับแรก ภาษา การสื่อสาร, วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม การคิดของคนสวิสฯ กับคนไทยไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่เราจะปรับตัวค่อนข้างยาก แต่คนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คงเป็นสามี Continue reading ชีวิตและประสบการณ์เปิดร้านนวดไทยในสวิสเซอร์แลนด์

ผู้หญิงไทยกำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลิงค์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Continue reading ผู้หญิงไทยกำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์