ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย

การได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เสมือนกับการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆได้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศรัสเซีย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศรัสเซีย – ลิงค์และข้อมูลนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย การบทสัมภาษณ์กับผู้หญิงไทยที่ไปยังประเทศรัสเซีย นี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย Continue reading สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศรัสเซีย