ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย

การได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เสมือนกับการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆได้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

รายได้ดี – การทำงานที่ออสเตรเลียค่าจ้างในการทำงานในบริษัททั่วไปพนักงานได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับประสบการณ์ แม้กระทั่งงานระดับล่างพนักงานได้รับเงินในอัตราที่สูงพอๆกับการทำงานในบริษัทบางสาขา Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

มีโอกาสเลือกที่จะเรียน ที่จะทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตัวอย่าง: ดิฉันเรียนจบสายผู้ช่วยหมอผ่าตัดตอนอายุ 45 ยังได้รับเข้าทำงานก่อนคนอายุ 22 ด้วยซ้ำไป เพราะโอกาสและเสรีภาพของการปฏิบัติต่อประชาชนของอเมริกาค่อนข้างยุติธรรม Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา