ข่าวสารฟรี

newsletter-2123481_1920

ผมจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงวันที่ 10 – 21 กันยายน
ผมอาจจะไม่ค่อยได้ออนไลน์บ่อยเหมือนอย่างเคย แต่ผมจะส่งจดหมายข่าวทันทีที่ผมมีโอกาสได้ออนไลน์นะครับ และทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมใน 21กันยายนนะครับ

ข่าวสารต่างๆจะส่งมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุด และข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้…….

  • บทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุด
  • รายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ
  • บทสัมภาษณ์นี้มีที่มาจากประเทศเดียวกัน / หัวข้อเรื่องใหม่ หรือ บทสัมภาษณ์ที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • โปรดติดตามบทสัมภาษณ์ใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้
  • ข่าวเกี่ยวกับประเทศที่คุณสนใจ
  • ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง