การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 6

จากบทความที่ตัดต่อมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณ Em Saphaiflorida นี่คือบทสัมภาษณ์เพื่อการพัฒนาตนเองของคนไทยสำหรับคนไทย ในตัวอย่างบทสัมภาษณ์นี้ผมถามคุณ Em เกี่ยวกับเรื่องการนิยามความสำเร็จของคุณคืออะไร

บทสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์โดยคุณ Trevor และผู้ให้สัมภาษณ์คือคุณ Em Saphaiflorida

(Q = คำถาม และ A = ตอบ)

เสียงบทสนทนาและคำศัพท์ที่สำคัญ

Q: If you could get into a time machine and travel back in time to age 18 years old, (bearing in mind what you know now), what one piece of advice would you give yourself that would help you about each subject of …. life, work, and love?

ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้ในวัย 18 ปี (ซึ่งคุณรู้อะไรต่างๆในตอนนี้แล้ว) คุณจะให้คำแนะนำอะไรแก่ตัวเองบ้างเพื่อที่จะช่วยคุณในเรื่องการใช้ชีวิต, การงานและความรัก

A: I wouldn’t flirt with anyone at all. I wouldn’t look at the subject of love until you have a stable job, have traveled, and have enjoyed life to the fullest.

จะไม่จีบใครเลย ไม่มองเรื่องความรัก จนกว่าจะมีงานที่มั่นคง ท่องเที่ยว ใช้ชีวิตให้สนุกสุดๆไปเลย

Q: What does the term ” being successful or having success ” mean for you. Some people associate success with money, some with happiness, and other people with other things. Each person’s idea of success is different, but what is your definition of success?

คำว่า ประสบความสำเร็จหรือกำลังจะประสบความสำเร็จ มีความหมายว่าอย่างไรสำหรับคุณ บางคนเชื่อมโยงความสำเร็จกับเงิน บางคนเชื่อมโยงกับความสุข และบางคนเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วนิยามความสำเร็จของคุณคืออะไร

A: Success includes having both money and happiness at the same time. Having money is not necessarily to be a millionaire, but just having an amount to spend without being in need. Like being able to travel to places that you’d like to go, like having a safe place to live, having good food, a good society, a good husband, and loving friends.

If we have a job and have a lot of money but don’t have happiness, it doesn’t have any meaning. If you don’t have money it’s difficult to have happiness if your life is driven by money

You need to spend money on filling up with fuel for driving and paying term fees for studying. Your business needs to be profitable.

ความสำเร็จมันมาพร้อมกัน คือต้องมีทั้งเงินและความสุข การมีเงินนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเศรมหาษฐี เพียงมีในจำนวนที่ใช้จ่ายได้ไม่ขัดสน สามารถท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆที่อยากไป มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีอาหาร และสังคมที่ดี มีสามี มีเพื่อนที่น่ารัก หากเรามีงานมีเงินมากมายแต่ไม่มีความสุขก็ไม่มีความหมายใดๆ หากไม่มีเงินมันก็ยากที่จะมีความสุขหากชีวิตยังคงขับเคลื่อนด้วยเงิน ขับรถก็ต้องใช้เงินในการเติมน้ำมัน ไปโรงเรียนก็ต้องจ่ายค่าเทอม ทำธุรกิจก็ต้องมีกำไร

Sentences and vocabulary – ประโยคและคำศัพท์

Advice – คำแนะนำ

Subject – เรื่อง

Flirt – จีบ

Until – จนกว่า

Secure, stable – มั่นคง / A stable job or a secure job – งานที่มั่นคง

Enjoy life to the fullest – ใช้ชีวิตให้สนุกสุดๆไปเลย

To connect, unite, associate – เชื่อมโยง

To become successful, to succeed – ประสบความสำเร็จ

Some people associate success with money – บางคนเชื่อมโยงความสำเร็จกับเงิน

Some people associate success with happiness – บางคนเชื่อมโยงความสำเร็จกับความสุข

Each person’s idea of success is different – ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

Different, not the same as – ไม่เหมือนกัน

what is your definition of success? – การนิยามความสำเร็จของคุณคืออะไร

Definition – การนิยาม

To define, mean – นิยาม

Success includes having both money and happiness at the same time – ความสำเร็จมันมาพร้อมกัน คือต้องมีทั้งเงินและความสุข

Millionaire, wealthy or rich person – เศรมหาษฐี

To lack of, in need of – ขัดสน

If we have a job and have a lot of money but don’t have happiness, it doesn’t have any meaning – หากเรามีงานมีเงินมากมายแต่ไม่มีความสุขก็ไม่มีความหมายใดๆ

Driven by money – ขับเคลื่อนด้วยเงิน

To propel, drive – ขับเคลื่อน

Business needs to be profitable – ทำธุรกิจก็ต้องมีกำไร

สัมภาษณ์เต็มๆ – แนวคิดและการดำรงชีวิตต่างแดนของ Em Saphaiflorida

เทรเวอร์ (Trevor)

เพิ่มเติม

ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ – ลงทะเบียนทดลองภาษาอังกฤษข่าวสารฟรี  เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง) ประโยคสำหรับการใช้ทันที คำศัพท์ เรื่องสั้น และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s