เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 57

เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 57 – สวัสดีค่ะ ในวิดีโอที่ 25 ของระดับ A2 นี้ เรามาเรียนการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำได้ดี หรือสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีกันค่ะ แล้วก็เรียนเกี่ยวกับการใช้คำกริยาที่ต้องใช้คู่กับกรรมรองด้วยค่ะ Continue reading เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 57