Eidsy Easy แชร์เรื่องราวดีๆในประเทศเบลเยียม

สำหรับสาวไทยที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างประเทศ ก็อยากบอกว่าชีวิตเมืองนอกไม่ได้สวยหรูไปซะทุกอย่าง เราอาจมองว่าชาวต่างชาติรวยคงจะมาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรวย คนที่นี่ต่างคนต่างก็ต้องทำงานทำมาหากิน ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นมาดามมีสามีเลี้ยงดูทุกคน เมื่อมาอยู่แล้วก็ต้องทำงาน Continue reading Eidsy Easy แชร์เรื่องราวดีๆในประเทศเบลเยียม