EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

บทความ

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

มีคำถามมาทางอีเมลล์มากมาย
สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับ “หนุ่มชาวจีน” เนื้อหาในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนสมรส จนถึงขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามสามี ไปประเทศจีน
.
ในกรณีชาวจีนจดทะเบียนกับคนไทยนั้น หากจดทะเบียนสมรสด้วยกฎหมายประเทศใด ก็เป็นไปตามแค่กฎหมายของประเทศนั้น

ดังนั้นจดทะเบียนสมรสด้วยกฎหมายไทย ก็ไม่โสดเฉพาะในประเทศไทย สถานฑูตไทยในต่างแดน และอากาศยานหรือพาหนะเดินเรือที่มีสัญชาติไทย นอกเหนือจากสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นก็ถือว่าเป็นคนโสด
.
ฉะนั้นเราควรเอาหลักฐานทะเบียนสมรส คร.2 คร.3 แปลเป็นอังกฤษ รับรองนิติกรณ์ที่กงสุลไทย และรับรองกงสุลสถานทูตจีนในไทย แล้วถึงนำไปใช้ที่จีนด้วย
.
โดยเอาเอกสารที่แปลและรับรองแล้ว ไปแจ้งที่บ้านเกิดฝ่ายชาย เพื่อให้เค้ามีสถานะภาพแต่งงานและกฏหมายจีนจะคุ้มครองเรา


.
💠 การเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร “จดทะเบียนสมรส”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ก่อนจะไปจดทะเบียนสมรสที่เขตไหน ขอให้ติดต่อสอบถามกับนายทะเบียนแต่ละเขตก่อนนะคะ ว่าเค้าต้องการเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะต้องนัดคิวล่วงหน้าหรือไม่ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะ

💠 เอกสารในการจดทะเบียนสมรส “คนไทย”
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

💠 เอกสารในการจดทะเบียนสมรส “คนจีน”
– พาสปอร์ตตัวจริง
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูป
– สำเนาวีซ่า และ หน้าที่ประทับตราเข้าไทย
– ใบรับรองโสดที่แปลและรับรองกงสุลแล้วตัวจริง
อย่าลืมทำสำเนาเก็บไว้ด้วยนะคะ

ขอใบรับรองโสดสำหรับคนจีน สามารถไปขอได้ที่
แผนกกงสุล สถานทูตจีน-รัชดา อาคาร AA Building ชั้น 2

*การขอเอกสารรับรองโสดนั้นจะต้องไปด้วยตนเอง*

▫️เอกสารที่เตรียมไปคือ
– แบบฟอร์มขอรับรองเอกสาร(รับได้ที่ประชาสัมพันธ์) 1 ชุด
– หนังสือรับรองโสด ภาษาจีน + ภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด (ลงนามพร้อมเขียนวันที่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
– สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปถ่าย (ลงชื่อ)
– สำเนาวีซ่า และ หน้าที่ประทับเข้าประเทศไทย (ลงชื่อ)

**ขอให้ใช้วีซ่าแบบปกติ
** วีซ่า on arrival ใช้ขอเอกสารไม่ได้นะคะ

**แบบฟอร์มหนังสือรับรองโสดมีให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์สถานทูตเวอร์ชั่นภาษาจีน ก่อนดาวน์โหลดใหัดูวันที่เอกสารอัพเดทล่าสุดด้วยนะคะ

*คนไทย คู่สมรส*
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
เจ้าหน้าที่ให้คนจีนเขียนว่า 结婚对象 หรือ รอเจ้าหน้าที่แจ้งก่อนก็ได้ว่าจะให้เขียนคำว่าอะไร

เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารหากมีส่วนที่ไม่ตรงตามแบบฟอร์ม จะต้องปริ้นท์ใหม่ แผ่นละ 20 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ลงนามต่อหน้าในเอกสารของเราทั้ง4 แผ่น (จีน 2 อังกฤษ 2)

*หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจเฉพาะข้อความที่เป็นแบบฟอร์มเท่านั้นรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ วันที่ เลขประจำตัวใดๆก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองหากพบว่ามีผิดเมื่อได้รับการรับรองแล้ว จะต้องทำใหม่นะคะ*

เมื่อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ใบเล็กๆมาหนึ่งใบต้องเก็บรักษาให้ดี เพื่อนำมาจ่ายเงินวันรับเอกสาร
ระยะเวลา 2 วัน (ทำวันนี้ก่อนเที่ยง รับได้วันรุ่งขึ้น)
ระยะเวลา 4 วัน (เช่นทำวันจันทร์ – รับได้วันพฤหัส)
**ไม่มีแบบด่วนวันเดียวได้**

เอกสารที่ได้รับจะมีทั้งหมด 4 แผ่น เย็บเป็นชุดเดียวกัน ดังนี้
แผ่นหน้าปก + ใบรับรองโสดภาษาจีน + ใบรับรองโสดภาษาอังกฤษ +ใบรับรองจากกงสุล

จากนั้นให้นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาไทย และรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ ตรงส่วนนี้เราใช้บริษัทแปล ยังไงก็ตรวจงานแปลกันดีๆนะคะหากพบส่วนใดผิดให้รีบแก้ไขก่อนไปทำการรับรองกงสุล ไม่งั้นล่ะก็ต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขอใบรับรองโสดเลยทีเดียว

การจดทะเบียนสมรสกับชาวจีนต้องมีล่ามอย่างน้อย 2 คน เราสามารถใช้ล่ามและพยานในบุคคลคนเดียวกันได้ และใหัเตรียมเอกสารดังนี้ไปด้วย
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน

💠 ขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนสมรส
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารมาให้กรอก ทั้ง 2 คน
โดยเอกสารของคู่สมรสชาวต่างชาติ เราจะกรอกเองหรือให้พยานช่วยกรอกก็ได้ และจะต้องอ่านให้คู่สมรสชาวต่างชาติรับทราบด้วยว่ากรอกอะไรไปบ้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นก็มาจากหนังสือรับรองโสดนั่นเอง หากต้องการลงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

เมื่อเอกสารทั้งหมดเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่จะปริ้นท์ เอกสารให้เรา 2 ฉบับ ดังนี้
– ใบ คร.2 คือใบทะเบียนสมรส และ
– ใบ คร.3 คือใบสำคัญการสมรส (กรอบลายดอกไม้)

แนะนำให้คัดสำเนาการคัดสำเนา คร. 2 ไว้เลยนะคะ เพื่อไมีเสียเวลากลับมาคัดเมื่อต้องยื่นวีซ่า
ให้นำ คน.2 ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำมารับรองสำเนา ชุดละ 10 บาท อันนี้แล้วแต่ใครอยากได้กี่ชุด ก็คัดตามทึ่เราต้องการ

* หากพยานขาดไป 1 คน ต้องไปหาพยานเพิ่ม ก็ไปหาพี่ๆแถวนั้น ให้เค้าไป 200 บาท *

ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การรับรองทะเบียนสมรสเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศจีนนั้น เราจะต้องนำทะเบียนสมรส และ ใบสำคัญการสมรส ไปทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ทำการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุลไทยก่อนนะคะ โดยในขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใช้บริการบริษัทแปลจัดการให้

เมื่อได้รับเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองจากกรมการกงสุลเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็เตรียมยื่นวีซ่าติดตามสามี โดยไปยื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
.
💠 เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
– สำเนาบัตรประชาชน
– ทะเบียนสมรส (คร.2) (ตัวจริง+สำเนา)
ที่ได้ตรารับรองจากกงสุลแล้ว
– ใบสำคัญการสมรส (คร.3) ตัวจริง+สำเนา
ที่ได้รับรองจากกรมการกงสุลแล้ว

เมื่อไปถึง ให้ต่อคิวที่หน้าเคาน์เตอร์จะมีเจ้าหน้าที่รับตรวจสอบเอกสารและสอบถามวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มมากรอก กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้เดินกลับมาที่เคาน์เตอร์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสาร และรับบัตรคิวค่ะ

พอถึงคิวของเรา เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็จะได้ใบรับเอกสาร พร้อม ราคาที่ต้องจ่ายในวันที่มารับเอกสาร ปกติเอกสารจะใช้เวลา 4 วันทำการ หรือถ้าต้องการด่วนก็สามารถแจ้งได้ค่ะ

วีซ่าที่ได้รับจะเรียกว่า S1
ติดตาม Ep.2 เมื่อถึงจีนต้องทำอย่างไร

คุณ Aoy Rattiya

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

เพิ่มเติม

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

2 thoughts on “EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s