EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

มีคำถามมาทางอีเมลล์มากมาย สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับ “หนุ่มชาวจีน” เนื้อหาในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนสมรส จนถึงขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามสามี ไปประเทศจีน Continue reading EP.1: รายละเอียดการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน