เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 54

เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 54 – สวัสดีค่ะ ในวิดีโอที่ 19 ของระดับ A2 นี้ เรามาเรียนเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 54