ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของไทยและนอร์เวย์

ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของไทยและนอร์เวย์ 1. ด้านครอบครัว คนไทยจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นส่วนมาก ส่วนนอร์เวย์นั้น จะมีแค่ ผัวเมีย และ ลูก 2. เด็กที่นอร์เวย์ส่วนใหญ่จะย้ายออกมาอยู่คนเดียว ตั้งแต่อายุได้18 ปี แต่ที่ไทยส่วนใหญ่แล้ว จะอาศัยพ่อแม่อยู่ หรือจนกว่าจะแต่งงานและแยกย้ายออกเป็นครอบครัว 3. คนที่นอร์เวย์จะชอบทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เมื่อมีเวลา Continue reading ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของไทยและนอร์เวย์