การเขียนโปรไฟล์หาคู่ชาวต่างชาติ…การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 4

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเขียนแนะแนวทางในการเขียนโปร์ไฟร์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการหาคู่ออนไลน์

วันที่ 4 – การเขียนโพร์ไฟล์หาคู่เป็นภาษาอังกฤษ

เสียงบทสนทนาและคำศัพท์ที่สำคัญ

Name: My name is Fon
ชื่อ: ฝน

Sex: I am a female
เพศ:: หญิง

Age: I am 42 years old
อายุ: 42 ปี

Country: I am from Nakhon Sawan in Thailand.
ประเทศ: ไทย,นครสวรรค์

Looking for: I am looking for a man between the ages of 40 – 55 years old มองหาชาย

40 -55 ปี

I’m looking for a serious relationship only. No games please.
มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเท่านั้น อย่าเล่นเกม

My Description – คำอธิบายของฉัน

Nationality: Thai
สัญชาติ: ไทย

Religion: Buddhist
ศาสนา:พุทธ

Marital Status: Single
สถานภาพ:โสด

Education: Bachelor’s degree
การศึกษา- ปริญญาตรี

Weight: 48 kg
น้ำหนัก: 48 กก

Height: 164 cm
ความสูง: 164 ซม

Profession: Teacher
อาชีพ: อาจารย์

Smoking Habits: I don’t smoke
นิสัยการสูบบุหรี่: ฉันไม่สูบบุหรี่

Ethnic Origin: Asia
แหล่งกำเนิดชาติพันธุ์: เอเชีย

Drinking Habits: On social occasions
นิสัยการดื่ม: โอกาสทางสังคม

I believe that I am a good person. I have confidence in myself and my own ability. I am decisive. I have clear objectives and know what I want from life. I’m sincere, honest, and faithful to my lover, and I am romantic.

ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนดี ฉันมีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของตัวเอง ฉันเป็นคนเด็ดขาด ฉันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิต ฉันจริงใจซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ต่อคนรักของฉันและฉันเป็นคนโรแมนติก

My Interests – ความสนใจของฉัน

My big passion is that I love to cook. I love traveling to different places and especially enjoy travel to view nature. I like taking care of my mother and father and love my family very much. I also enjoy watching movies and going shopping.

ฉันรักการทำอาหาร ชอบทำอาหาร, ฉันชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติเป็นพิเศษ, ฉันชอบดูแลแม่และพ่อของฉันและรักครอบครัวของฉันมาก, ฉันชอบดูหนังและไปซื้อของ

Looking For in a partner 

I am looking for a warm and kind-hearted man. I’m looking for a man that has leadership and loves family life. I’m looking for a calm man, but at times also a romantic man. I’m looking for a man to love and take care of me.

I must admit that I quite like tall men. Other than that a loving man that wants to get married and start a family with me. The ideal age should be between 40- 55 years old.
I have been disappointed in love before having once been married to a Thai man. I have a daughter who is 6 years old. I hope my man will also love my daughter as his own. I am Open to meeting a man that has children, but I am not open to meeting with smokers.

ฉันมองหากำลังผู้ชายที่อบอุ่น,มีความเป็นผู้นำรักครอบครัว,ใจเย็น,โรแมนติกในบางเวลา ,สามารถดูแลฉันได้ ฐานะปานกลาง,รูปร่างสูง,หน้าตาปานกลาง และต้องการแต่งงานเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับฉัน, อายุที่เหมาะควรอยู่ระหว่าง 40- 55 ปี, ฉันเคยผิดหวังกับชายไทยมาก่อน,ฉันเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว 1 ครั้ง , และฉันมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ 6 ขวบ เฉันชอบยูโรป ,รูปร่างสูงและขอเป็นคนที่รักลูกสาวของฉันด้วย ฉันเปิดใจที่จะคบกับคนที่มีลูกติดได้ แต่ฉันไม่เปิดให้พบกับคนสูบบุหรี่

Useful Sentences – ประโยคที่มีประโยชน์

I’m looking for a serious relationship only. No games, please. – มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเท่านั้น อย่าเล่นเกม

I believe that I am a good person. – ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนดี

I have confidence in myself and my own ability. – ฉันมีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของตัวเอง

I am decisive. – ฉันเป็นคนเด็ดขาด

I have clear objectives and know what I want from life. – ฉันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิต

I’m sincere, honest, and faithful to my lover, and I am romantic.- ฉันจริงใจซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ต่อคนรักของฉันและฉันเป็นคนโรแมนติก

My big passion is that I love to cook.- ฉันรักการทำอาหาร ชอบทำอาหาร

I love traveling to different places and especially enjoy travel to view nature. ฉันชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติเป็นพิเศษ

I like taking care of my mother and father and love my family very much. – ฉันชอบดูแลแม่และพ่อของฉันและรักครอบครัวของฉันมาก

I like watching movies and going shopping – ฉันชอบดูหนังและไปซื้อของ

I am looking for a warm and kind-hearted man. – ฉันมองหากำลังผู้ชายที่อบอุ่น

I’m looking for a man that has leadership and loves family life. – มีความเป็นผู้นำรักครอบครัว

I’m looking for a man who is able to take care of me – ฉันกำลังมองหาผู้ชายที่สามารถดูแลฉันได้

I am looking for a man that wants to get married and start a family with me. – ฉันกำลังมองหาผู้ชายที่ต้องการแต่งงานเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับฉัน

The ideal age should be between 40- 55 years old. – อายุที่เหมาะควรอยู่ระหว่าง 40- 55 ปี

I have been disappointed in love before having once been married to a Thai man. – ฉันเคยผิดหวังกับชายไทยมาก่อน,ฉันเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว 1 ครั้ง

I have a daughter who is 6 years old. – ฉันมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ 6 ขวบ

I am open to meeting a man that has children – ฉันเปิดใจที่จะคบกับคนที่มีลูกติดได้

I am not open to meeting with smokers – ฉันไม่เปิดให้พบกับคนสูบบุหรี่

ครูเทรเวอร์ (Trevor)

เพิ่มเติม

เจอกับชาวต่างชาติ

เจอกับชาวต่างชาติ

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

3 thoughts on “การเขียนโปรไฟล์หาคู่ชาวต่างชาติ…การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s