ข่าวสารฟรี: ภาษาอังกฤษ

ข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้……

  • เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง)
  • ประโยค ประโยคสำหรับการใช้ทันที
  • คำศัพท์
  • เรื่องสั้น
  • และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ
  •  จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

10 thoughts on “ข่าวสารฟรี: ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s