การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 2

จากบทความที่ตัดต่อมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณ Orathai Sainam ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ออสโล( Oslo) ประเทศนอร์เวย์ ในตัวอย่างบทสัมภาษณ์นี้ผมถามคุณ Sainam เกี่ยวกับเรื่องการข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์

บทสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์โดยคุณ Trevor และผู้ให้สัมภาษณ์คือคุณ Orathai Sainam

(T = Trevor และ O = Orathai )

เสียงบทสนทนาและคำศัพท์ที่สำคัญ

T: What are the advantages of living in Norway?
ข้อดีของการใช้ชีวิตในนอร์เวย์คืออะไร

O: Living in Norway has the advantage of earning a good enough income that you are able to send money back to Thailand to support the family and still build a good income in Norway.
การใช้ชีวิตที่นอร์เวย์ จะมีข้อดี คือ การได้มีงานทำมีรายได้มากพอที่คนไทยที่นี่ สามารถส่งเงินไปเมืองไทยเพื่อจุนเจือครอบครัว และ ยังสร้างรายได้มากมาย

O: Another advantage is that you get free treatment. Norway has a very good welfare state
ข้อดีอีกอย่างคือ ได้รับการรักษาฟรี นอร์เวย์มีสวัสดิการดีมาก

O: And another point is yes it’s true that we pay a lot of income tax but if we lose our job the state will pay 62% of our wages for up to 2 years to give us time to find work.
และอีกข้อคือ เราทำงานจ่ายภาษีเยอะก็จริง แต่ถ้าเราตกงาน เราก็จะได้รับเงินจากรัฐ 62% ของรายได้ ถึง 2 ปี เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหางานได้

T: Are there any disadvantages to living in Norway?
มีข้อเสียของการใช้ชีวิตในนอร์เวย์หรือไม่

O: The disadvantage here is probably the cold weather. If you can adapt then it will be good, but sometimes I want to go back to Thailand because you don’t have to live in cold weather.
ส่วนข้อเสียของที่นี่ น่าจะเป็นที่อากาศหนาวค่ะ ถ้าปรับตัวได้ก็จะดี แต่บางครั้งก็อยากกลับเมืองไทย เพราะไม่ต้องมาอยู่แบบอากาศที่หนาวเย็น

T: I can understand this as I want to return to Thailand in the winter as well. At the moment I am in England and the temperature is 4 degrees. You are in Oslo, Norway where I would probably die as the temperature is minus 9 degrees. In Bangkok, Thailand the temperature is 33 degrees. I hate the cold and want to go to Thailand…. Certainly.
ผมเข้าใจเรื่องนี้ได้เพราะผมต้องการกลับประเทศไทยในฤดูหนาวเช่นกัน. ตอนนี้อยู่อังกฤษอุณหภูมิ 4 องศา, คุณอยู่ในออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่ผมอาจจะตายเพราะอุณหภูมิติดลบ 9 องศา ที่กรุงเทพ ประเทศไทยอุณหภูมิ 33 องศา. ผมเกลียดความหนาวและอยากไปประเทศไทย…แน่นอน

O: Finally is the Dentist. In Norway, the Dentist is very expensive. If you have a problem with your teeth then you just have to accept the expense. สุดท้ายคือ หมอฟัน ที่นี่แพงมากค่ะ ถ้ามีปัญหาเรื่องฟัน คุณต้องทำใจไว้เลย จ่ายแพงมาก

Vocabulary – คำศัพท์

Advantage – ข้อดี

Disadvantage – ข้อเสีย

Support, To help – จุนเจือ

Build – สร้าง

Income – รายได้

Treatment – การรักษา

Welfare – สวัสดิการ

Welfare State – รัฐสวัสดิการ

Tax – ภาษี

To lose one’s job – ตกงาน

Weather – อากาศ

Adapt – ปรับตัว

Temperature – อุณหภูมิ

Degree – องศา

Certainly – แน่นอน

ครูเทรเวอร์ (Trevor)

เพิ่มเติม

ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ – ลงทะเบียนทดลองภาษาอังกฤษข่าวสารฟรี  เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง) ประโยคสำหรับการใช้ทันที คำศัพท์ เรื่องสั้น และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

One thought on “การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s