การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 2

การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 2 – จากบทความที่ตัดต่อมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณ Orathai Sainam ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ออสโล( Oslo) ประเทศนอร์เวย์ ในตัวอย่างบทสัมภาษณ์นี้ผมถามคุณ Sainam เกี่ยวกับเรื่องการข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์ Continue reading การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 2