การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 1

จากบทความที่ตัดต่อมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณ Chintavie Juma ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ลิสบอน โปรตุเกส ในตัวอย่างบทสัมภาษณ์นี้ผมถามคุณ Chintavie เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานและการเรียนภาษา

บทสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์โดยคุณ Trevor และผู้ให้สัมภาษณ์คือคุณ Chintavie Juma

(Q = คำถาม และ A = ตอบ)

คุณ Chintavie Juma

เสียงบทสนทนาและคำศัพท์ที่สำคัญ

Q: What is your occupation?
คุณทำอาชีพอะไรครับ

A: Before moving to Portugal I used to work as a hotel receptionist
ก่อนย้ายมาอยู่ที่โปรตุเกสเคยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรมมาก่อนค่ะ

Q: What has been your occupation since moving to Portugal?
คุณเคยทำอาชีพอะไรมาบ้างครับตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสครับ

A: When I moved to Portugal I became a full time housewife, because they rarely use the English language here.
พอได้ย้ายมาอยู่ที่โปรตุเกสก็เป็นแม่บ้านฟูลไทม์เพราะด้วยภาษาที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษ

Most Portuguese people use Portuguese to communicate. That is one of the obstacles to finding a job because it’s only English we are good at.
คนโปรตุเกสส่วนมากจะใช้ภาษาโปรตุกีสในการสื่อสารนั่นคืออุปสรรคหนึ่งในการหางานเลยเพราะมีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ตัวเราถนัด

Q: Can you speak Portuguese? Do you think the Portuguese language is difficult for you? How long did it take you to study before you could speak, understand and communicate in Portuguese?
คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ไหม คุณคิดว่าภาษาโปรตุเกสยากสำหรับคุณไหมและคุณใช้เวลาเรียนรู้ฝึกฝนนานแค่ไหนกว่าคุณจะพูดภาษาโปรตุเกสจนเข้าใจและสื่อสารได้

A: Learning the language is not difficult. If you are determined you can communicate within 2-3 months. The sentence structure is not much different from the English language. However, to learn you need to practice speaking also, because if you don’t practice speaking you will forget it.
ในการเรียนภาษาก็ไม่ยากนะคะหากตั้งใจ2-3 เดือนก็สื่อสารได้แล้ว โครงสร้างประโยคไม่ต่างจากภาษาอังกฤษเท่าไหร่ค่ะ แต่เรียนแล้วต้องฝึกพูดด้วยเพราะถ้าไม่พูดไม่ฝึกฝนเดี๋ยวจะลืม

Q: Can you speak any other languages?
คุณพูดภาษาอื่นได้อีกไหม

A: The languages that I use every day are English, Portuguese and Thai. I use Thai language so that my children don’t forget the language of their birth place.
ภาษาที่ใช้ประจำวันเลยก็คือภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุกีสและภาษาไทยเพราะต้องคุยกับลูกเพื่อไม่ให้เขาลืมภาษาบ้านเกิดค่ะ

Vocabulary – คำศัพท์

Occupation – อาชีพ

Portugal – โปรตุเกส

Hotel Receptionist – พนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรม

Housewife – แม่บ้าน

Communicate – สื่อสาร

Obstacle – อุปสรรค

Skilled – ถนัด

Difficult – ยาก

Sentence Structure – โครงสร้างประโยค

Different from – ต่างจาก

Not different from – ไม่ต่างจาก

Practice – ฝึก

Birth Place – บ้านเกิด

ครูเทรเวอร์ (Trevor)

เพิ่มเติม

ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ – ลงทะเบียนทดลองภาษาอังกฤษข่าวสารฟรี  เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง) ประโยคสำหรับการใช้ทันที คำศัพท์ เรื่องสั้น และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

2 thoughts on “การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s