การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 1

แบบฝึกหัดสนทนาภาษาอังกฤษ 1 – จากบทความที่ตัดต่อมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณ Chintavie Juma ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ลิสบอน โปรตุเกส ในตัวอย่างบทสัมภาษณ์นี้ผมถามคุณ Chintavie เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานและการเรียนภาษา Continue reading การสนทนาภาษาอังกฤษวันที่ 1