หนิงพูดคุยเรื่องของชีวิตตัวเองในอเมริกา

มุมมองการปรับตัวเมือมาอยู่อเมริกา..สำหรับหนิงคิดว่าไม่ยากนะค่ะถ้าเราเคยอยู่ในกรุงเทพการแข่งขันก็สูงพอๆกัน การเอาตัวรอดทุกคนต้องพยายามเอาตัวรอดอยู่แล้ว Continue reading หนิงพูดคุยเรื่องของชีวิตตัวเองในอเมริกา