วัฒนธรรมที่แตกต่างและการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในเยอรมัน

แต่หากวิเคราะห์สาวไทยหลายๆคน ที่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับคนเยอรมันนั้น ส่วนใหญ่ที่ดิฉันเห็น จะเป็นเรื่องของภาษาค่ะ สาวไทยหลายๆคนที่ดิฉันรู้จัก คือ พวกเค้ามักจะพูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยจะได้ค่ะ Continue reading วัฒนธรรมที่แตกต่างและการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในเยอรมัน