ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

รายได้ดี – การทำงานที่ออสเตรเลียค่าจ้างในการทำงานในบริษัททั่วไปพนักงานได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับประสบการณ์ แม้กระทั่งงานระดับล่างพนักงานได้รับเงินในอัตราที่สูงพอๆกับการทำงานในบริษัทบางสาขา Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย