ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

มีโอกาสเลือกที่จะเรียน ที่จะทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตัวอย่าง: ดิฉันเรียนจบสายผู้ช่วยหมอผ่าตัดตอนอายุ 45 ยังได้รับเข้าทำงานก่อนคนอายุ 22 ด้วยซ้ำไป เพราะโอกาสและเสรีภาพของการปฏิบัติต่อประชาชนของอเมริกาค่อนข้างยุติธรรม Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา