สิ่งควรรู้ก่อนไปทำงานที่ไต้หวัน

ประเทศไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายของแรงงานไทย ที่ต้องการไปทำงาน
ก่อนตัดสินในไปทำงานต่างประเทศเราควรรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด และกฎหมายแรงงานของประเทศนั้น Continue reading สิ่งควรรู้ก่อนไปทำงานที่ไต้หวัน