อยู่อย่างไรในต่างแดน เมื่อมีภัยต่างๆ

เนื้อหาในบทความนี้ อ้อยเล่าจากประสบการณ์จริง ของตัวเองที่อยู่ในประเทศจีน..ช่วงที่เกิดโรคระบาด Continue reading อยู่อย่างไรในต่างแดน เมื่อมีภัยต่างๆ