สนใจอยากเห็นวัฒนธรรม ท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์ก

ก่อนจะย้ายมาอยู่ประเทศลักเซมเบิร์ก
ไม่รู้จักประเทศนี้เลยค่ะว่าอยู่ที่ไหนของโลกจึงค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงรู้ว่าเป็นประเทศที่เล็กและรวย
จึงมีความคิดกินตนาการว่ามันต้องไฮเท็คส์และชอบคมนาคมขนส่งจะต้องเจริญก้าวหน้าแน่นอน
พ่อไม่อยู่จริงๆรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องตรงต่อเวลาเลยเวลาเราจะออกไปทำธุระขึ้นรถบัสตารางรถจะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเราไม่สามารถที่จะช้าได้เลยคือเราต้องรอรอบต่อไปแน่นอน Continue reading สนใจอยากเห็นวัฒนธรรม ท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์ก