แนะนำ “นวดแผนไทย” ในต่างประเทศ

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

บทความ

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

ย้ายมาอยู่ประเทศจีน (China)

บทความ:แนะนำ “นวดแผนไทย” ในต่างประเทศ

ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่ผู่หญิงไทยสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะ “งานนวดแผนไทย”
หลายคนอาจจะได้ยินจากคนไทยด้วยกัน หรืออาจจะได้รับข่าวสารจากสถาบันนวดแผนไทยต่างๆ เช่น วัดโพธิ์ และสถาบันสอนนวดตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั่วไป

ในการเดินทางมาทำงานนวดแผนไทยในต่างประเทศแต่ละประเทศ ก็จะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันไป ณ ปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทย ได้มีความสนใจที่จะไปทำงานนวดที่ “ประเทศสโลวาเกีย” กันอย่างมาก …เพราะการมาที่นี่จะไม่มีการหางานผ่านเอเยนต์แต่อย่างใด เพราะทางประเทศสโลวาเกียจะดำเนินการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างแรงงานไทยกับนายจ้างหรือประกอบการ โดยไม่ผ่าน “บริษัทจัดหางาน” แต่อย่างใด
โดยนายจ้างและผู้ประกอบการในประเทศสโลวาเกีย จะเป็นผู้ออกค่าใชจ่าย ดังนี้

– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน
– ค่าวีซ่า
– ค่าดำเนินการเอกสาร

และนายจ้างหรือผู้ประกอบการจะให้แรงงานไทยเหล่านี้ลงชื่อในสัญญาว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่อยู่ตามมาตรฐาน โดยไม่ขัดกับกฏหมายของประเทศสโลวาเกียแต่อย่างใด เช่น

– ข้อกำหนดชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
– นายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลับ เมืองไทย เมื่อทำงานครบ 1 ปี
– นายจ้างจะรับผิดชอบเรื่องที่พัก อาหาร
โดยส่วนมากแรงงานไทยที่ไปจะไม่มีข้อโต้แย้งหรือต่อรองสำหรับการลงนามในสัญญาเพราะหวังเพียงจะได้มาทำงานต่างประเทศ โดยอัตราค่าจ้างก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ การทำงานของแต่ละบุคคล โดยอัตรค่าจ้างจะเริ่มระหว่าง 500-700 ยูโรต่อเดือน สัญญาว่าจ้างจะมีภาษาอังกฤษกำกับ

ดังนั้น..เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจมาทำงาน ควรรู้ก่อนว่าต้องทำอย่างไร

ข้อควรรู้สำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะมาทำงาน “นวดแผนไทย” ในสโลวาเกีย

1. เตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (หรือภาษาท้อถิ่น) ด้านสุขภาพร่างกาย, สุขภาพจิต เพราะการมาทำงานต่างประเทศ ต้องเผชิญความกดดันในการรับตัวเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การดำรงชีวิต อาหาร, ที่พักอาศัย, สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ

2. ควรสมัครเป็นสมาชิกกองทุน “เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากเงินกองทุนฯ ตามบทบัญญัติ ระเบียบกระทรวงแรงงาน

3. กรณีเข้าทำงานแล้วหากนายจ้างเรียกร้อง ให้ลงนามในสัญญาจ้างใหม่ เราจะต้องตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้างให้รอบคอบ และพึงระลึกเสมอว่าสัญญาจ้าง ที่นายจ้างให้ลงนามใหม่อาจจะปรับเปลี่ยนข้อตกลงที่ไม่เหมือนสัญญษฉบับเดิม

ดังนั้น ไม่ควรลงนามใดๆ และควรยืนยัยกับนายจ้างว่า สัญญาจ้างฉบับเดิมยังคงมีผลใช้บังคับอยู่

4. เมื่อเข้ามาทำงานแล้วให้พึงระลึกเสมอว่า หากวีซ่าทำงานขาด หรือหมดอายุ นั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการพำนักในประเทศนั้นๆ สิ้นสุดลง และการที่เราจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง โดยไม่แจ้งให้นายจ้างเก่าทราบ นายจ้างเก่ามีสิทธิ์ยกเลิกวีซ่าเดิมได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะพำนักในประเทศนั้นๆอย่างผิดกฎหมายโดยทันที และตำรวจมีสิทธิ์จับกุมในฐานะพำนักแบบผิดกฏหมาย

5. เราไม่สามารถกระทำการใดๆ โดยพละการ ซึ่งเป็นการขัดกับสัญญาจ้างงาน และมาเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูต ให้ความช่วยเหลือภายหลัง สถานเอกอัครราชทูต ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนอนการใดๆ ได้….

ดังนั้น จึงควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สถานทูต ในเบื้องต้นก่อน เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้อง จากนายจ้างที่จะตามมา

ข้อควรระวัง….ในการหางานในต่างประเทศ หากติดต่อผ่านสำนักงานจัดหสงานเอกชน ควรตรวจสอบก่อนว่าถูกกฎหมายหรือไม่ และศึกษารายละเอียกของงาน และข้อกำหนดกฎหมายของประเทศนั้นๆ ให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจ อย่าคิดเพียงว่า “ทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปก่อน” เพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิด หากมีการกระทำผิดกฎหมายและข้อกำหนด โดยเฉพาะไปแบบวีซ่าผิดประเภท การทำงานต่างประเทศเราต้องมีวีซ่าประเภท “วีซ่าอนุญาตทำงาน” Work Permit

ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เวียนนา

คุณ Aoy Rattiya

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาที่ลิ้งค์ ด้านล่างนะคะ

..ยินดีตอบและหาข้อมูลให้ทุกคำถามคะ

 

เพิ่มเติม

ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

One thought on “แนะนำ “นวดแผนไทย” ในต่างประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s