บทความ: สามีต่างชาติ กับการเงิน

สาวไทยส่วนใหญ่ที่ผิดหวังจากชายไทย จึงหันหน้าเข้าเว๊ปไซด์เพื่อมองหาชายต่างชาติและก็มีจุดมุ่งหมายคือ อยากมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแน่นอนทุกคนก็ย่อมคาดหวังที่จะได้พบชายต่างชาติที่มีฐานะที่ดี เพื่อหวังให้ตัวเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดสุดท้ายแล้วก็ย่อมอยากพบเจอคนที่ดี และจริงใจ Continue reading บทความ: สามีต่างชาติ กับการเงิน