ข้อแตกต่างระหว่างคนไทยและคนจีน

เนื้อหาของบทความนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับ “วิถีชีวิตคนจีน”
เมื่อพูดถึงคนจีนสิ่งที่ทุกคนรู้สึกคือ “พฤติกรรมที่แย่ๆ” แค่ถ้าคุณได้มาที่ประเทศจีนและอาศัยที่นี่ คุณจะได้ลืมสิ่งที่แย่ๆไปทันที
บทความนี้ขอยกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นภาพวิถีชีวิตในประเทศจีน และข้อแตกต่างในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
ข้อแตกต่างระหว่างคนไทยและคนจีน Continue reading ข้อแตกต่างระหว่างคนไทยและคนจีน