สิ่งควรรู้ก่อนคิดมาอยู่ต่างประเทศ

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

บทความ

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

ย้ายมาอยู่ประเทศจีน (China)

บทความ:สิ่งควรรู้ก่อนคิดมาอยู่ต่างประเทศ

มีหลายคนที่คิดว่าการมาอยู่ต่างประเทศ แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น…คำพูดนี้…จริงไหม๊..!

คำพูดนี้ไม่ถูกทั้งหมดและไม่ผิดทั้งหมด แต่มันมีปัจจัยและตัวแปรในการดำรงอยู่

ไม่ว่าเราจะมาอาศัยยังต่างประเทศด้วยสถานะใด สิ่งแรกที่เราควรเรียนรู้คือ…

➢ ภาษา
➢ อาหาร
➢ ภูมิอากาศ
➢ สถานที่
➢ สิ่งแวดล้อม
➢ ค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือปัจจัยและตัวแปร จึงอยากแนะนำผู้ที่มีความฝันอยากใช้ชีวิตต่างประเทศ ควรพัฒนาความรู้และศักยภาพตัวเองในการดำรงชีวิตที่ต่างประเทศ ใช่เพียงมองว่ามาแล้วสุขสบาย มาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะก่อนจะถึงคำว่า “สบาย” เราต้องผ่านอุปสรรคมากมาย เช่นสภาพแวดล้อม, สภาพสังคมความเป็นอยู่, การปรับตัว….

และที่จะมองข้ามไม่ได้เลยคือ กฎหมาย…เราต้องศึกษาและเรียนรู้กฎหมายของประเทศที่เราต้องการไปอยู่ เพื่อการอยู่อาศัยที่ถูกต้อง และปลอดภัย เพราะว่าคุณจะเดินทางด้วยสถานะอะไร…มาด้วยฐานะลูกจ้าง…มาด้วยฐานะภรรยา…มาด้วยฐานะคู่รัก

อย่าหลงระเริงหรือดีใจ จนทำให้มองข้ามปัจจัยและตัวแปร มีผู้หญิงไทยมากมายที่เดินทางมาต่างประเทศแล้วอยู่ไม่ได้ เพราะอะไร..!!! เพราะคุณตั้งเป้าหมายไว้สูง และมีความคาดหวังสูง เมื่อไม่เป็นตามที่คุณคิดไว้คุณก็จะอยู่ยาก…ต่างประเทศไม่สะดวกเหมือนเมืองไทยในหลายๆเรื่อง..เช่น

➢ การเดินทาง:หากไม่มีรถส่วนตัวเราต้องใช้รถประจำทาง และรถประจำทางก็จะมีกำหนดเวลา ใช่จะมาตลอดเวลาเหมือนเมืองไทย…ไม่มีมอเตอร์ไซส์รับจ้างที่จะส่งให้ถึงหน้าประตูบ้าน

➢ อาหาร: ไม่มีสะดวกซื้อเหมือนบ้านเรา อาหารต้องทำกินเอง เพราะด้วยราคาอาหารที่ค่อนข้างสูง ฝรั่งส่วนมากจะเลือกที่จะทำอาหารทานเอง

➢ อากาศ: ก่อนคิดจะเดินทางเราควรศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ของประเทศนั้น ๆ ให้ละเอียด เพราะสภาพอากาศบางพื้นที่อาจติดลบ ที่ต่ำกว่า 0 องศา จะหนาวเย็นกว่าเมืองไทยมากนัก ก็อาจจะมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของเรา

➢ เศรษฐกิจ: หากมาด้วยการทำงานอยากให้ศึกษาเกี่ยวกับภาษี และสวัสดิการ และหากมาด้วยสถานะภรรยาก็ให้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจดทะเบียนสมรส สิทธิและข้อกำหนดในการรับสิทธิ์สวัสดิการของประเทศนั้น ๆ เศรษฐกิจแต่ละประเทศ ย่อมแตกต่างกันดังนั้นขอให้ศึกษาอย่างชัดเจน เพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศก็มีผลกระทบต่อการครองชีพ

ฉะนั้น…การมาอยู่ต่างประเทศจะสุขสบาย หรือมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่า มีเป้าหมายอย่างไร และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อมาใช้ชีวิตต่างประเทศหรือไม่ และมีวิธีการตั้งรับอย่างไร

บทความ: Rattiya.r

คุณ Aoy Rattiya

เพิ่มเติม

ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

One thought on “สิ่งควรรู้ก่อนคิดมาอยู่ต่างประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s