คำถาม: อยากเรียน “ภาษาฝรั่งเศส” แบบง่ายเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน จะเร่ิมอย่างไร

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

ตอบคำถาม

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

ย้ายมาอยู่ประเทศจีน (China)

ตอบคำถาม: อยากเรียน “ภาษาฝรั่งเศส” แบบง่ายเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน จะเร่ิมอย่างไร

ก่อนอื่นอยากแนะนำเจ้าของคำถามว่า การเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส เบื้องต้นคุณต้องมีพื้นฐานของภาษาอังกฤษมาบ้าง และ หากต้องการเรียนง่ายๆ ก็คือฝึกฟังและพูดทางยูทูป แต่การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส จะเป็นการออกเสียงที่ต่างจากการออกเสียงภาษาอังกฤษ …

ฉะนั้น..หากต้องการเรียนอย่างแท้จริง แนะนำให้เรียนก่อนเดินทาง แบบหลักสูตรเร่งรัดเอาแบบใช้ในชีวิตประจำวัน 1 คร์อส ใช้เวลาไม่นาน

หากเดินทางไปฝรั่งเศส และต้องการเรียน ในสถาบันอาจจะยากเพราะ ขึ้นอยู่กับวีซ่าที่เราเดินทาง ดังนั้นแนะนำใหัฝึกฟังแลพูดจากยูทูป และหัดคุยกับเจ้าของภาษาเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง…

ลิงค์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

Learn French in just 5 minutes a day. For free

Learn French with FrenchPod101.com

หนังสือ

Narin

Kinokuniya

Asia Books

SE-ED

คุณ Aoy Rattiya

เพิ่มเติม

ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s