มีคำถามเกี่ยวกับการทำวีซ่า”แคนาดา”

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

ตอบคำถาม

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

ย้ายมาอยู่ประเทศจีน (China)

มีคำถามเกี่ยวกับการทำวีซ่า”แคนาดา” 

คำถาม – ” คบกับแฟนหนุ่ม แคนาดา มา 2 ปี พบเจอกับครอบครัวเราแล้ว แฟนให้ทำวีซ่า พำนักชั่วคราว เพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเค้า ก่อนวางแผนแต่งงาน โดยแฟนเป็นสปอนเซอร์ ขอคำแนะนำเรื่องทำวีซ่าค่ะ ว่าควรจดทะเบียนสมรสก่อนไหม หรือถ้ายังไม่จดทะเบียนสมรสจะทำวีซ่าประเภทนี้ได้ไหมคะ ”

ตอบ

เบื้องต้นหากเป็นการเดินทางครั้งแรก อยากให้ทำวีซ่าแบบ “วีซ่าเยี่ยมเยือน” เพราะจะง่ายต่อการพิจารณา หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วจึงจะยื่น “วีซ่าติดตาม”

การเดินทางครั้งแรกเพื่อไปทำึวามรู้จักครอบครัวของฝ่ายชาย และทดลองไปอยู่เพื่อเรียนรู้กันและกัน อันนี้ควรทำเป็นสิาวแรก ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนสมรส และตัดสินใจย้ายถิ่นพำนัก

เอกสารที่ต้องเตรียม..วีซ่า”แคนาดา”

กรณีนี้ให้ ฝ. ทำจดหมายเชิญ เพื่อให้เราไปพักที่บ้านเค้า กรณีที่เป็นกาีเดินทางครั้งแรก ขอแนะนำให้ทำวีซ่าเยี่ยมก่อนคะ ไม่แนะนำ ทำวีซ่าความสัมพันธ์นะคะ เพราะจะยุ่งยาก

📜..เอกสารที่ต้องเตรียม

1). หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ)

2). รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5×5 ซม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายพื้นขาวเท่านั้น) ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนเทคเลนส์

3). หลักฐานการทำงาน
– กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นทะเบียนรับรองจดทะเบียนบริษัท ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
– กรณีเป็นพนักงาน ให้ขอหนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทพร้อมทั้งระยุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มงาน…
– กรณีมีกิจการแต่ไม่จดทะเบียนบริษัท หากเป็นกรณีนี้ ให้ทำจดหมายชี้แจงกิจการ พร้อมทั่งเอกสารประกอบ เช่นรูปถ่านยร้าน, สัญญาเช่าร้าน, หรือโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

4). หลักฐานการเงิน ใช้สำเนาสมุดบัญชี ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งถ่ายสำเนา การเดินบัญชี ฝาก-ถอน ย้อนหลัง 6 เดือน..(กรณีที่การเดินบัญชีไม่ถึง 6 เดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสมุดเงินฝาก)

5). เอกสารส่วนตัว
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
– ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6). จดหมายเชิญของฝ่ายชาย เพื่อยืนยันที่พักและความสัมพันธ์

7). หากมีอสังหาริมทรัพย์ เป็นของตัวเอง เช่นบ้าน, รถ, ที่ดิน ให้เตรียมถ่ายสำเนายื่นไปด้วย (กันพลาด) เกี่ยวกับหลักฐานการเงิน

#…เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ทะเบียนบ้านสามารถไปขอปริ้น ภาคภาษาอังกฤษที่อำเภอทุกแห่ง)

หมายเหตุ; การพิจารณาอนุมุติวีซ่า ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานที่นำไปประกอบการยื่นวัซ่า ดังนั้นให้เตรียมเอกสาร เพื่อยืนยันความขัดเจน ให้ได้มากที่สุด …

#…หากมีคำถามใดๆเพิ่มเติม ส่งคำถามมาตามลิ่งค์ที่ระบุ ได้เลยนะคะ

สถานทูตแคนาดา

คุณ Aoy Rattiya

เพิ่มเติม

ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

One thought on “มีคำถามเกี่ยวกับการทำวีซ่า”แคนาดา”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s