สาเหตุที่ฝรั่งขอเลิกกับเรา..💔

ดังนั้น สาเหตุที่ฝรั่งขอเลิกมันไม่เหมือนกันทุกคน หรือเป็นสาเหตุหลักสำหรับทุกคน ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราที่เลือกเค้าเข้ามาในชีวิต และอาจจะรู้จักเค้ายังไม่ดีพอ หรือขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน Continue reading สาเหตุที่ฝรั่งขอเลิกกับเรา..💔