คำถาม: อยากอยู่ประเทศไต้หวันต้องทำอย่างไร

มีคำถามมากมายจากผู้ติดตามเพจและบล็อก เกี่ยวกับกับเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญคุณ Aoy มาช่วยเขียนบทความและช่วยตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ ผมขอเรียกบทความพิเศษเหล่านี้ว่า “คุณอ้อยตอบคำถาม”

ตอบคำถาม

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Aoy Rattiya

ย้ายมาอยู่ประเทศจีน (China)

ตอบคำถาม:อยากอยู่ประเทศไต้หวันต้องทำอย่างไร

การจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าที่ไหน..จะไปเพราะสาเหตุใด สิ่งที่ควรทำคือ…

1). ภาษา ประเทศไต้หวันใช้ภาษาจีน ซึ่งหากคุณสื่อสารไม่ได้เลยคุณอยู่ยากคะ เพาะน้อยคนนักที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ

2). หากต้องการมาเพื่อการทำงาน แนะนำให้มาแบบถูกต้อง สามารถขอดูงานกับทางกรมแรงงานต่างชาติ

..การไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

🇹🇼..บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
…………………………………………
กรณีที่จะไปโดยผ่านบริษัทจัดหางาน ขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัด ดังนี้

-บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนก็อาจทำผิดกฏหมายได้อย่าเชื่อใจง่าย ๆ บริษัทจัดหางานที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

– ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต

– ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน

– เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน

– เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

– ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้

– ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

– ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง

– ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

🇹🇼..กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน
…………………………………………..
เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สถานที่รับสมัคร
***********
– ต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

– กรุงเทพฯ สมัครที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IOM และประเทศอื่นๆ
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-245-1034 สำนักจัดหางานกรุงเทพทุกพื้นที่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
– สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจัดส่ง
————-
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัว ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบพร้อมเอกสาร ดังนี้

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 โหล
– หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 7 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 7 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานทางการทหาร 7 ฉบับ
– ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ (กรณีช่าง)
– ใบรับรองผ่านการตรวจโรค (ตามสถานพยาบาลที่กำหนด)

2. ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่กองกำกับการตำรวจสันติบาล

3. ชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าบัตรสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

4. เข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง

5. ทำบัตรสมาชิกกองทุนฯ

6. เจ้าหน้าที่ส่งคนงานที่สนามบิน และเมื่อถึงประเทศที่คนงานไปทำงานจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานในต่างประเทศมารับที่สนามบิน

ข้อแนะนำ
————–
คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ควรเตรียมหนังสือเดินทางไว้ล่วงหน้า เนื่องจากนายจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีหนังสือเดินทางก่อน

#…ขอขอบคุณ…
ข้อมูลจากกรมการจัดหางานแรงงานต่างชาติ
Rattiya. r
28-Aug-2019

คุณ Aoy Rattiya

เพิ่มเติม

บทความจากคำถาม: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ – คุณ Aoy Rattiya

 

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

One thought on “คำถาม: อยากอยู่ประเทศไต้หวันต้องทำอย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s