9 อย่างที่คนไทยควรรู้ก่อนย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดา

คนแคนาดาเป็นอย่างไร – คนที่นี่ชอบกีฬาค่ะ โดยเฉพาะฮ็อกกี้ คนส่วนมากที่อยู่ที่นี่มีชีวิตที่ดีค่ะ จิตใจดี และคนที่นี่ใจเย็นมากค่ะ
ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนที่นี่มีไมตรีมากค่ะ ผู้ชายจะให้เกียรติผู้หญิงมาก ทุกคนเคารพกฎหมาย และกฏระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด Continue reading 9 อย่างที่คนไทยควรรู้ก่อนย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดา