เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 13

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 13 ในวิดีโอที่ 6 นี้ ครูเวโรนิค่าสอนเรื่อง -การถามตอบเกี่ยวกับเวลา -การทักทายในแต่ละช่วงเวลาของวัน
-การขอโทษเวลาที่เราไปรบกวนคนอื่น-การใช้คำนำหน้านามแบบเจาะจงกับช่วงเวลาของวันค่ะ ไปดูวิดีโอก่อนแล้วค่อยมาอ่านคำแปลนะคะ Continue reading เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 13