พูดดี ทำดี คิดดีเริ่มจากภายในครอบครัว

พูดดี ทำดี คิดดีเริ่มจากภายในครอบครัว สิ่งที่ล้ำค่าที่สุด ปฎิบัติได้แล้วคุ้มที่สุดยิ่งกว่าการได้แก้วแหวนเงินทองมาครอบครองนั่นก็คือ
หันมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน. ช่วยกันบริหารครอบครัว. และดูแลกันและกันอย่างจริงจัง Continue reading พูดดี ทำดี คิดดีเริ่มจากภายในครอบครัว