ชีวิตหลังหย่าร้างในประเทศออสเตรเลีย

ตามกฎหมายออสเตรเลีย ศาลให้เด็กมีโอกาสที่จะตัดสินใจเองว่าต้องการไปอยู่กับฝ่ายพ่อหรือกับฝ่ายแม่ตามแต่ใจของลูกจะต้องการ. (ซึ่งจะสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ฝ่ายที่เสียลูกไปอย่างมาก) Continue reading ชีวิตหลังหย่าร้างในประเทศออสเตรเลีย