เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 1-5

เรียนภาษาเยอรมันวันที่1-5 มาเรียนภาษาเยอรมันกับครูยา Continue reading เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 1-5

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศรัสเซีย บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

บทสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศรัสเซีย Continue reading ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศรัสเซีย บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 5

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาและการคุยเกี่ยวกับตัวเลขกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 5

ชีวิตหลังหย่าร้างในประเทศออสเตรเลีย

ตามกฎหมายออสเตรเลีย ศาลให้เด็กมีโอกาสที่จะตัดสินใจเองว่าต้องการไปอยู่กับฝ่ายพ่อหรือกับฝ่ายแม่ตามแต่ใจของลูกจะต้องการ. (ซึ่งจะสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ฝ่ายที่เสียลูกไปอย่างมาก) Continue reading ชีวิตหลังหย่าร้างในประเทศออสเตรเลีย

เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 4

เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 4 สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ฤดูกาล และสภาพอากาศกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 4

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 4

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 4 – สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ฤดูกาล และสภาพอากาศกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 4

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย Continue reading ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 3

เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 3สวัสดีค่ะ เราเรียนเรื่องพยัญชนะ สระ และคำควบกล้ำกันมาแล้ว วันนี้มาเรียนเรื่องตัวเลขกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 3

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 3

เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 3 สวัสดีค่ะ เราเรียนเรื่องพยัญชนะ สระ และคำควบกล้ำกันมาแล้ว วันนี้มาเรียนเรื่องตัวเลขกันค่ะ Continue reading เรียนภาษาอิตาลี วันที่ 3

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเดนมาร์ก บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

บทสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเดนมาร์ก Continue reading ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเดนมาร์ก บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย