มาเปิดโลก มาเปิดมุมมอง มาเพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ

ต้าคิดว่าถ้ามีโอกาสมาใช้ชีวิตต่างประเทศ มันดีแน่นอนค่ะ มาเปิดโลก มาเปิดมุมมอง มาเพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิต แต่มาแล้วมีเป้าหมายอะไรมี timeline ต้องคิดให้ชัดเจน Continue reading มาเปิดโลก มาเปิดมุมมอง มาเพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ