ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวีเดน บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวีเดน บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

บทสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวีเดน ซึ่งผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจ ผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาที่น่าสนใจลงในเพจนี้อย่างต่อเนื่อง

บทสัมภาษณ์ (1)

คุณ Penpayom Poolkett  – ชื่อเล่น (ส้ม)

อาศัยอยู่ที่: เมอรดอล( Mölndal) เขตปริมณฑลของเมือง Gothenburg ประเทศสวีเดน

มาจาก: นครสวรรค์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Penpayom Poolkett และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในสวีเดน

คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากนครสวรรค์สู่กอเทนเบิร์กสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (2)

คุณ Penpayom Poolkett  – ชื่อเล่น (ส้ม)

อาศัยอยู่ที่: เมอรดอล( Mölndal) เขตปริมณฑลของเมือง Gothenburg ประเทศสวีเดน

มาจาก: นครสวรรค์

ส้มสาวน้อยวัยเยาว์ในต่างแดน เธอสู้ชีวิตมากมายสุดชีวิต ก่อนได้รับความสำเร็จ เรื่องเล่ามาดามจากสวีเดน

ส้มไกลสวน: เรื่องเล่าจากมาดามสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (3)

คุณ ใกล้รุ่ง ผลาหาญ / Klairung Palahan ชื่อเล่น…รุ่ง /Rung

อาศัยอยู่ที่:โกเธนเบริก (Gothenburg) ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: ปราจีนบุรี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ ใกล้รุ่ง ผลาหาญ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

การใช้ชีวิตในโกเธนเบริก สวีเดน

บทสัมภาษณ์ (4)

คุณ ใกล้รุ่ง ผลาหาญ / Klairung Palahan ชื่อเล่น…รุ่ง /Rung

อาศัยอยู่ที่:โกเธนเบริก (Gothenburg) ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: ปราจีนบุรี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณใกล้รุ่ง ผลาหาญ อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณใกล้รุ่ง จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่าง (culture shock) ระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน

วัฒนธรรมที่คนไทยพบเจอในประเทศสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (5)

คุณ ใกล้รุ่ง ผลาหาญ / Klairung Palahan ชื่อเล่น…รุ่ง /Rung

อาศัยอยู่ที่:โกเธนเบริก (Gothenburg) ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: ปราจีนบุรี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณใกล้รุ่ง ผลาหาญ อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ ใกล้รุ่ง จะมาเล่าถึงเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

การทำงานและหาความรักในประเทศสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (6)

คุณ Netnapha Bunming

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Karlstad เขต Värmland ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: นครราชสีมา

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Netnapha  และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดนดีจริงไหม?

บทสัมภาษณ์ (7)

คุณ คุณ Annie Anniholm

อาศัยอยู่ที่: เมือง:โอทวีดาแบรี่ Åtvidaberg  ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุตรดิตถ์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Annie และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

คุณแอนนี่กับจังหวะชีวิตในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (8)

คุณ Netnapha Bunming

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Karlstad เขต Värmland ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: นครราชสีมา

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ Netnapha อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ Netnapha จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

ชีวิตใหม่ อาจจะไม่ใช่ อย่างที่ฝัน

บทสัมภาษณ์ (9)

คุณ Phimphan Sweden

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Vännäs ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุบลราชธานี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Phimphan และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากอุบลราชธานีสู่ประเทศสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (10)

คุณ Phimphan Sweden

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Vännäs ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุบลราชธานี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ Phimphan อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ Phimphan จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปได้ในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (11)

คุณ Annie Anniholm

อาศัยอยู่ที่: เมือง:โอทวีดาแบรี่ Åtvidaberg ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุตรดิตถ์

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ Annie อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ Annie จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

คุณแอนนี่กับจังหวะชีวิตในสวีเดน ช่วงที่ 2

บทสัมภาษณ์ (12)

คุณ ตุ๊กติ๊ก in Sweden

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Finspång ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุตรดิตถ์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ ตุ๊กติ๊ก in Sweden และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (13)

คุณ Anong Lindell

อาศัยอยู่ที่: เมือง: สตอกโฮล์ม (Stockholm)

มาจาก: จังหวัดบุรีรัมย์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Anong และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

คอยให้คำปรึกษากับหญิงไทยที่มาใช้ชีวิตในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (14)

คุณ ตุ๊กติ๊ก in Sweden

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Finspång ประเทศ สวีเดน (Sweden)

มาจาก: อุตรดิตถ์

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ ตุ๊กติ๊ก in Sweden อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ ตุ๊กติ๊ก in Sweden จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

การใช้ชีวิตที่แตกต่างในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (15)

คุณ Pranee

อาศัยอยู่ที่: เมือง: สตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Pranee และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

มุมมองและประสบการณ์ของฉันเมื่อได้มาอยู่ในสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (16)

คุณ Pranee

อาศัยอยู่ที่: เมือง: สตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden)

มาจาก: อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ Pranee อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ Pranee จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศสวีเดน

อยากรู้ว่าหิมะหน้าตาเป็นยังไงลองย้ายมาอยู่สวีเดน

บทสัมภาษณ์ (17)

คุณ Gina

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Sandviken ประเทศสวีเดน (Sweden)

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Gina และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและทุกคนต่างเท่าเทียมกันในประเทศสวีเดน

บทสัมภาษณ์ (18)

คุณ Chutharat Leijon

เมือง: (เมืองหลวง) สต็อกโฮล์ม​ (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden)

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Chutharat และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคิดจะย้ายมาอยู่สวีเดน

บทสัมภาษณ์ (19)

คุณ Phakjira (ภัคจิรา)

เมือง: เฮลซิงบอร์ก (Helsingborg), Skåne  ประเทศสวีเดน (Sweden)

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศสวีเดน เธอคือคุณ Phakjira และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

เดินตามความตั้งใจ ไข่วคว้าจุดมุ่งหมาย อนาคตคือของเราทำเอง

 

เพิ่มเติม

ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน เฟสบุ๊คเพจ 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวสารฟรี : คำแนะนำในการออกเดทและความสัมพันธ์ – โปรดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง จดหมายข่าวสารฟรีรายสัปดาห์เต็มไปด้วยเคล็ดลับบทความและคำแนะนำในการออกเดทและความสัมพันธ สิ่งที่คุณจะได้รับภายใน…… เคล็ดลับการหาคู่ออนไลน์,คำแนะนำในการออกเดทและความสัมพันธ์,เคล็ดลับในการค้นหาเนื้อคู่ของคุณ…

การเขียนโพร์ไฟล์หาคู่เป็นภาษาอังกฤษ – ผมจะเขียนโพร์ไฟล์ให้คุณเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่คุณจะได้ใช้ในเว็บไซต์หาคู่ที่คุณต้องการ หรือถ้าคุณมีโพร์ไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่อยู่แล้วลผมสามารถช่วยคุณแก้ไขใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

เจอกับชาวต่างชาติ

 

10 thoughts on “ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวีเดน บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s