ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอิตาลี บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอิตาลี บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

เครดิตภาพ blue flower (เมืองเวนิส)

บทสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอิตาลี ซึ่งผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจ ผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาที่น่าสนใจลงในเพจนี้อย่างต่อเนื่อง

บทสัมภาษณ์ (1)

คุณ ปนัดดา – ชื่อเล่น (ดา)

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวนิส ประเทศอิตาลี

มาจาก: อุบลราชธานี

แขกรับเชิญคนแรกของผม ในหัวข้อ คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ : จากอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่เวนิส อิตาลี 1998

คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากอุบลราชธานีสู่เวนิส อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวนิส

บทสัมภาษณ์ (2)

คุณ พนิตดา หงษ์จันทร์ (นิคกี้)

อาศัยอยู่ที่: กรุงโรม ประเทศอิตาลี

มาจาก: กรุงเทพมหานคร

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศ อิตาลี เธอคือ คุณ พนิตดา หงษ์จันทร์ นิคกี้ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศ อิตาลี

ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม:สาวเมืองหลวงกรุงเทพสู่กรุงโรม

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในกรุงโรม

บทสัมภาษณ์ (3)

คุณ นุชนารถ วรรณขาว

อาศัยอยู่ที่: มิลาน ประเทศอิตาลี

มาจาก: อุบลราชธานี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ นุชนารถ วรรณขาว และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

การใช้ชีวิตในมิลาน อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในมิลาน

บทสัมภาษณ์ (4)

คุณ ปนัดดา – คุณ สรินยา วิทยาอารีย์กุล

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เจโนวา ประเทศอิตาลี

มาจาก: สุพรรณบุรี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ สรินยา วิทยาอารีย์กุล และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตในเจโนวา อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเจโนวา

บทสัมภาษณ์ (5)

คุณ สรินยา วิทยาอารีย์กุล

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เจโนวา ประเทศอิตาลี

มาจาก: สุพรรณบุรี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ สรินยา วิทยาอารีย์กุล อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ สรินยา จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

สีสันของชีวิตในประเทศ อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเจโนวา

บทสัมภาษณ์ (6)

คุณ นุชนารถ วรรณขาว

อาศัยอยู่ที่: มิลาน ประเทศอิตาลี

มาจาก: อุบลราชธานี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ นุชนารถ วรรณขาว อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ นุชนารถ จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

เมื่อคุณมาถึงประเทศอิตาลีใหม่ๆคุณรู้สึกอย่างไรกับอาหารของชาวอิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในมิลาน

บทสัมภาษณ์ (7)

คุณ ปนัดดา – ชื่อเล่น (ดา)

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวนิส ประเทศอิตาลี

มาจาก: อุบลราชธานี

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ ปนัดดา อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ ปนัดดา จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

20 ปีในอิตาลีกับบางความแตกต่างที่พบเจอระหว่างคนไทยกับคนอิตาเลียน

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวนิส

บทสัมภาษณ์ (8)

คุณ Sarinya Chitpimonwat – ชื่อเล่น โม

อาศัยอยู่ที่: เมือง:กรุงโรม ประเทศอิตาลี

มาจาก: อุบลราชธานี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Sarinya Chitpimonwat และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

การใช้ชีวิตในกรุงโรม อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในกรุงโรม

บทสัมภาษณ์ (9)

คุณ Tidapon Posajun

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวโรนา (Verona) ประเทศอิตาลี

มาจาก: ขอนแก่น

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Tidapon และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

กุ้งนางตามล่าหาฝันซีซั่นอิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวโรนา

บทสัมภาษณ์ (10)

คุณ ปิ่นมณี​ สุขทวี

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวโรนา (Verona) ประเทศอิตาลี

มาจาก: บุรีรัมย์​

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ ปิ่นมณี​ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

การใช้ชีวิตในเวโรนา อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวโรนา

บทสัมภาษณ์ (11)

คุณ นุชนาถ

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวนิส (Venice) ประเทศอิตาลี

มาจาก: จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ นุชนาถ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ย้ายตามสามีอยู่ที่เมืองเวนิส อิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวนิส

บทสัมภาษณ์ (12)

คุณ ปิ่นมณี​ สุขทวี

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวโรนา (Verona) ประเทศอิตาลี

มาจาก: บุรีรัมย์​

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ ปนัดดา อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ ปิ่นมณี จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

ชีวิตใหม่ในต่างประเทศ – ย้ายมาอยู่ประเทศอิตาลี

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวโรนา

บทสัมภาษณ์ (13)

คุณ Tidapon Posajun

อาศัยอยู่ที่: เมือง: เวโรนา (Verona) ประเทศอิตาลี

มาจาก: ขอนแก่น

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ Tidapon อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ Tidapon จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

ชีวิตมาดามอิตาลี่ในมุมมองของกุ้งนาง

คนไทยในอิตาลี การใช้ชีวิตในเวโรนา

บทสัมภาษณ์ (14)

คุณ ปราณี นะพรรัมย์

อาศัยอยู่ที่: เมือง: โคโม (Como) ประเทศอิตาลี

มาจาก: บุรีรัมย์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ ปราณี และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ฉันควรจะย้ายไปอยู่อิตาลีไหม ใช่!!..ควรจะต้องไป แต่ต้องสู้…ต้องสู้ถึงจะชนะ

บทสัมภาษณ์ (15)

คุณ Venice Home

อาศัยอยู่ที่: เมือง: วานิช (Venice) ประเทศอิตาลี

มาจาก: จังหวัดชัยภูมิ

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Venice และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ชีวิตในเวนิส – เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและโรแมนติกที่สุดในโลก

บทสัมภาษณ์ (16)

คุณ มนุษย์น้อยในโลกกว้าง

อาศัยอยู่ที่: เมือง: ทรีเอสเต (Trieste) ประเทศอิตาลี

มาจาก: จว.กาฬสินธุ์

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ มนุษย์น้อยในโลกกว้าง และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

การใช้ชีวิตในอิตาลี – เกิดเป็นคนไม่เป็นโรคคือลาภอันประเสริฐ

บทสัมภาษณ์ (17)

คุณ มนุษย์น้อยในโลกกว้าง

อาศัยอยู่ที่: เมือง: ทรีเอสเต (Trieste) ประเทศอิตาลี

มาจาก: จว.กาฬสินธุ์

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ มนุษย์น้อยในโลกกว้าง อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ มนุษย์น้อยในโลกกว้าง จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

ผู้หญิงตัวเล็กๆที่รักบ้านเกิดย้ายมาอยู่ประเทศอิตาลี

บทสัมภาษณ์ (18)

คุณ เปิ้ล

อาศัยอยู่ที่: เมือง: ริเอติ (ห่างจากโรมขึ้นไปทางเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร)

มาจาก: จังหวัด มุกดาหาร

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ เปิ้ล และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

อย่าเพิ่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้

บทสัมภาษณ์ (19)

คุณ Athitaya Tuentendi

อาศัยอยู่ที่: เมือง: Bologna ประเทศอิตาลี (Italy)

มาจาก: จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ทางภาคอีสาน

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Athitaya Tuentendi  และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ฉันเริ่มต้นชีวิตที่สองอย่างไรในอิตาลี ?

บทสัมภาษณ์ (19)

คุณ เปิ้ล

อาศัยอยู่ที่: เมือง: ริเอติ (ห่างจากโรมขึ้นไปทางเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร)

มาจาก: จังหวัด มุกดาหาร

ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ เปิ้ล อีกครั้งหนึ่งครับ ครั้งนี้คุณ เปิ้ล จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอิตาลี และเกี่ยวกับการอยู่อาศัย, การทำงาน, การหาความรัก(คู่รัก)ในประเทศอิตาลี

การปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างในมุมมองของคุณเปิ้ล

บทสัมภาษณ์ (20)

คุณ Elisa Betta

อาศัยอยู่ที่: เมือง: ตูริน (Turin)

มาจาก: จังหวัด อ.คง นคราชสีมา

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Elisa และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ในอิตาลี..ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ลงมือทำ

บทสัมภาษณ์ (21)

คุณ ตา ณัฐนันท์

เมือง: Pavia ประเทศอิตาลี (Italy)

เกิดที่: จังหวัดสุพรรณบุรี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ ตา ณัฐนันท์ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

สำหรับคนไทยที่คิดจะย้ายมาอยู่ประเทศอิตาลี

บทสัมภาษณ์ (22)

คุณหงส์ จากเพจ HongDiary หงส์ไดอารี่

เมืองเล็กๆทางตอนเหนือในจังหวัดโบลซาโน (Bolzano) ประเทศอิตาลี

เกิดและโตที่กรุงเทพ

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณหงส์ และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ประสบการณ์ชีวิตจริงไม่อิงนิยาย ที่อิตาลี

บทสัมภาษณ์ (23)

คุณ Tuk Tongaram

เมือง: แบร์กาโม่ (Bergamo) ประเทศอิตาลี

เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Tuk และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

ชีวิตคู่ไม่มีพรมแดน

บทสัมภาษณ์ (24)

คุณ Kookkai (กุ๊กไก่)

เมือง: Pistoia รัฐ Toscana ประเทศอิตาลี (Italy)

เกิดที่จังหวัดนครนายก

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Kookkai และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

อิตาลี่ ประเทศในฝันของใครหลายๆคน

บทสัมภาษณ์ (25)

คุณ Je Jilapa

เมือง: Valle d’Aosta, ประเทศอิตาลี (Italy)

เติบโตที่จังหวัดนนทบุรี

บทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศอิตาลี เธอคือคุณ Je Jilapa และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศอิตาลี

สะใภ้อิตาลีเกี่ยวกับการปรับตัวที่จะใช้ชีวิตแบบคนอิตาลีจริงๆ

 

เพิ่มเติม

ข่าวสารฟรี : การใช้ชีวิตในอิตาลี

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

36 thoughts on “ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอิตาลี บทสัมภาษณ์น่าอ่านจากคนไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s