โอกาสดีที่ได้รับ เมื่อมาอยู่นอร์เวย์

ในมุมมองของคุณ คุณคิดว่ามันยากไหมสำหรับการที่คนไทยต้องปรับตัวไปใช้ชีวิตแบบคนนอร์เวย์ แล้วถ้ามันยาก มันยากยังไง และอะไรเป็นเรื่องที่ปรับตัวยากที่สุดในมุมมองของดิฉัน ดิฉันคิดว่ามันทั้งยาก และไม่ยากที่จะปรับตัวในการใช้ชีวิตในนอร์เวย์ Continue reading โอกาสดีที่ได้รับ เมื่อมาอยู่นอร์เวย์