ชีวิตติดเกาะอยู่กับชาวไวกิ้ง ดินแดนภูเขาไฟ

ข้อดีของการอยู่ประเทศไอซ์แลนด์คือ คุณภาพชีวิต ความเป็น อยู่ ปลอดภัย สูง สะดวกสบายหลายๆอย่าง รายได้สูง ชีวิตความเป็นอยู่ไม่วุ่นวาย อุบัติภัยต่างๆเกิดไดน้อยมากค่ะ Continue reading ชีวิตติดเกาะอยู่กับชาวไวกิ้ง ดินแดนภูเขาไฟ