วัฒนธรรมที่คนไทยพบเจอในประเทศญี่ปุ่น

จริงๆอ่านหนังสือเยอะก่อนมา ค่ะ มาแรกๆสบายค่ะไม่ทำงาน เดินไปเที่ยวไป เคยไปสถานทูตไทยประจำโตเกียว เรารู้สึกคนไทยที่นี่มีปัญหาเยอะมาก บางคนไม่มีวีซ่า มีลูกไม่แจ้งอำเภอ น่าสงสารเด็ก Continue reading วัฒนธรรมที่คนไทยพบเจอในประเทศญี่ปุ่น