ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์ที่แสนสวยงาม 8 คืน 10 วัน

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) วรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) Continue reading ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์ที่แสนสวยงาม 8 คืน 10 วัน